S.F. Oceania Ltd.

Horizontal tabs

Comments

Kataki faka molemole ko e kii eke pe pe 'oku lava ma'u hena lisi homou uta mei 'Amelika ki he'emau ki'i uta koe hingoa ko e 'Ileini Niua

Kataki koe kii uta mei Hawaii kuo osi mahina 2 alu eni ke mahina 3 teeki pe tau Mai ia. Tou fetuutaki atu tlmai pe vaka hoko. Ta atu tlmai toloi vaka up to now nae tlmai tau Mai he aho 13, ta atu eni tlmai ia koe vaka hoko ia will be the last week of March. Kataki mua koe ha mea hoko kihe uta kataki

Im looking to import about 200-250kg of kava. Can you help me?

Add new comment

You must have Javascript enabled to use this form.