Yancheng Harbour

UN/LOCCODE: 
CNYCG
Authority: 
Yancheng Harbour Administration Department
Address: 
195 Jianjun Zhong Road, Yancheng, Jiangsu 224001, China
Industry: 
Port Type: 
Port Size: 

Location