Port of Xiaoshan

UN/LOCCODE: 
CNXIS
Authority: 
Xiaoshan Shipping Administration Department
Address: 
91 Xiaoxi Road, Chengxiang Town, Xiaoshan, Zhejiang 311200, China
Industry: 
Port Type: 
Port Size: 

Location